Skip to main content

Fotovoltaika je budúcnosť

Predaj, návrh, montáž, revízie, umývanie a čistenie fotovoltaických panelov pre firmy a domácnosti.

Fotovoltaika pre firmy aj domácnosti

Nezáleží, či ste menšia domácnosť s nízkymi energetickými nárokmi,
alebo podnik s vysokými nákladmi za spotrebovanú energiu.
Fotovoltaika prináša úsporu malým i veľkým.

Fotovoltaika pre domácnosti

Aj pri neustále sa meniacich cenách za elektrinu môžete získať istotu. Riešením je prechod na energeticky nezávislú domácnosť.

Fotovoltaika pre firmy

Investujte do obnoviteľných zdrojov energie a podstatne znížte náklady na prevádzku vašej firmy.

Fotovoltaika DATOS BAU

Vďaka fotovoltaike dokážete znížiť náklady na energie až o 90%.
Ak sa rozhodnete pre fotovoltaickú elektráreň s batériami, alebo off-grid riešenie,
zásadne zvýšite aj svoju energetickú nezávislosť. Vhodné riešenie fotovoltaickej
elektrárne však vždy navrhneme až na základe vašich individuálnych potrieb.

Nižšie účty
za energiu

až do 90%
Individuálny
prístup 
pri návrhu
riešenia
Pravidelný
servis
 pre zachovanie
výkonu a záruky
Až 25-ročná
záruka
na fotovoltaické panely

Umývanie a čistenie fotovoltických panelov

Na fotovoltaických (FV) paneloch se usadzujú rôzné nečistoty – prachové částice, peľ z rastlín, sádza, vtáči trus atď., ktoré výrazne znižujú účinnost solárných systémov. A naviac FV panely osadené v hliníkovom ráme sa po určitej dobe začnú zanášať samotnými chemikáliami, ktoré unikajú z rámu panelov. Preto je potrebné FV panely a sklo pravidelne čistiť mechanicky, alebo pomocou tlakovej vody.

Umyvánie panelov vykonávame špecialnými zariadeniami KÄRCHER iSolar vyvynutú spoločnosťou KÄRCHER.

Frekvencia mytia panelov sa odvíja aj od sklonu a typu panelov a tak isto sa podľa toho volí aj čistiaca chémia a technológia samotného čistenia.

V poľnohospodárskych oblastiach kvôli spádu peľu z kvetín a stromov a z prachu od poľnohospodárskych strojov sa doporučuje čistiť FV panely 1x – 2x ročne. FV panely, ktoré sú umiestnené v oblastiach s veľkým výskytom vtáctva, pri cestných komunikáciách alebo v blízkosti neakého priemyselného závodu sa navrhuje čistiť častejšie (min. 2x ročne).

Štúdie o znečistení fotovoltaických panelov poukazujú na to, že čistenie fotovoltaických panelov je potrebné pre ich plnohodnotnú prevádzku, preto že vietor a dážď odnesú len malú časť znečistenia. Zákazník si pritom myslí, že sú panely čisté a pritom je dokázané že sa na paneloch usadzuje ďalší prach a špina. Tieto nečistoty vytvárajú vrstvu, ktorá bez údržby vlastníka trvale znižuje výkon solárnych panelov. Už v prvom roku sa znižuje výkon, pokiaľ sa panely nečistia a táto strata môže predstavovať cca 3-5 % ročného výkonu, čo nie je zanedbateľné (zahraničné zdroje uvádzajú až 8-10% z výkonu).

Neváhajte si vyžiadať rýchlú cenovú ponuku

Naše realizácie

NAJDETE NÁS

DATOS BAU, s.r.o.
Priemyselná 281/41
905 01 Senica
Slovenská Republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47784431
DIČ: 2024125697
IČ DPH: SK2024125697
IBAN: SK38 0200 0000 0032 9822 2557

KONTAKT

+421 944 881 588
datosbau@datos.sk
Po – Pia 8:00 – 17:00 hod