Skip to main content

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti DATOS BAU  s. r. o., so sídlom Priemyselná 281/41,  905 01 Senica, Slovenská Republika.  IČO: 47784431 (ďalej len „správca“), aby v zmysle nariadenia č. 679/2016 o ochrane osobných údajov ďalej len „GDPR“) spracovával tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 1. Pozri. vyššie.
 2. Tieto osobné údaje je nutné spracovať na účely marketingu, či vytvorenie cenovej ponuky. Údaje budú správcom spracované po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie účelu
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre správcov môžu spracovávať aj títo spracovatelia: IT dodávatelia, analytické oddelenie, obchodné oddelenie, technické oddelenie.
 5. Podľa GDPR máte právo:
 • Vziať súhlas kedykoľvek späť.
 • Požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
 • Požiadať vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.
 • Vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.
 • Požadovať opravu, výmaz osobných údajov, obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu.

NAJDETE NÁS

DATOS BAU, s.r.o.
Priemyselná 281/41
905 01 Senica
Slovenská Republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47784431
DIČ: 2024125697
IČ DPH: SK2024125697
IBAN: SK38 0200 0000 0032 9822 2557

KONTAKT

+421 944 881 588
datosbau@datos.sk
Po – Pia 8:00 – 17:00 hod